post@strik.no

Medlem

Vil du melde deg inn i klubben? Bruk lenken under for å registrere ditt medlemskap!

Meld deg inn her! (Min Idrett – krever at du har/registrerer egen profil)

Har du noen spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med noen i styret.