post@strik.no

Bli Medlem

Bli medlem ⓘ

ⓘ Linken tar deg til MinIdrett.no – Trenger du hjelp med bruken av MinIdrett.no så klikk her.

Velkommen til Stavanger Triatlonklubb

Medlemskontingenten går i sin helhet tilbake til medlemmene; ved arrangerte fellesaktiviteter, utstyr, administrasjon og dekning av de årlige utgiftene til svømming og spinning. Vi legger vekt på vårt sosiale miljø, med fellesaktiviteter gjennom hele året.

Har du lyst til å teste ut tilbudet vårt og se om det er noe for deg? Da er du velkommen til å delta på et par fellestreninger før du bestemmer deg for om du vil bli medlem av klubben eller ikke. Det eneste du må gjøre er å melde ifra til ansvarlig for fellestreningen du deltar på at du gjerne vil prøve tilbudet vårt før du betaler medlemsavgiften.

Medlemsavgifter (Alle som deltar på treninger skal betale kontingent som hovedmedlem eller familiemedlem):

  • Kontingent hovedmedlem : kr 750,-
  • Kontingent hovedmedlem (jr. U20) og fulltidsstudenter kr 300,-
  • Kontingent støttemedlem kr 200,-
  • Kontingent familiemedlemsskap kr 1000,-

NB! Ved påmelding av familie, så må dere først betale familiemedlemskap. Så gå inn på brukeren deres og klikk på «Legg til familiemedlem», og legg inn info om øvrige familiemedlemmer (En av gangen).

(SKRIV UT BETALINGSBEKREFTELSE, DETTE BRUKES SOM BEVIS PÅ MEDLEMSKAP HOS F.EKS. SPINN OG LÖPLABBET.)

220px-Flag_of_the_United_Kingdom.svgWelcome to Stavanger Triatlonklubb

Membership fee goes entirely back to members through club activities, equipment, administration and cost coverage of swimming and spinning. We also emphasize the social environment with group activites throughout the year.

Would you like to find out if our club and our activities is something for you?

Then you are welcome to test out a couple of our trainings before you decide becoming a member. The only obligation from your side is to inform the person responsible of the training you join that you are «new» and would like to test out our training before you pay the membership fee.

Membership fees (Everyone that participates in the trainings have to pay Head Membership or Family Membership):

  • Head Member: 750,- NOK
  • Head Member (jr. U20) and full-time students: 300,- NOK
  • Supporting Member: 200,- NOK
  • Family Membership: 1000,- NOK

NB! If you sign up as a family, first you have to pay the Family Membership. Then log in to your user and click «Add family member», insert info about your family members (One at the time).

PRINT YOUR PAYMENT CONFIRMATION, THIS IS USED AS PROOF OF MEMBERSHIP (EX. TO GET DISCOUNT AT SPINN AND LÖPLABBET).