Til Strik medlemmer,

 

Merk dere at svømmetidene og hallene i påsken er endret til følgende:

 

Lørdag 19/3.           15:30-17:00        Hetlandshallen (kun STRIK)
Mandag 21/3.        20-22                    Tasta, felles med ROMA
Tirsdag 22/3.          21-22                    Hetland, felles med ROMA
Deretter vil det være stengt  de vanlige treningsdagene i påsken.
Etter dette blir neste vanlige trening onsdag 30. mars.