Vi setter stor pris på våre samarbeidspartnere og sponsorer. Med deres hjelp kan vi sette sammen et best mulig treningstilbud til våre medlemmer og dere kan fokusere på trening og konkurranse med optimalt utstyr!