post@strik.no

Kontaktinformasjon

Har du noe du lurer på, tilbakemeldinger eller ønske om å bidra med noe? Nedenfor finner du en liste over hvem du skal kontakte.

Klubbens styre:

Leder: Alf-Erik Malm
Nestleder: Thomas Oftedal
Styremedlem: Bjarte Mork Eikås
Styremedlem: Birger Susort
Styremedlem: Beate Brekne
Kasserer: Jan Sæby
Varamedlem: Janne Bjørnsen
Varamedlem: Olaf Ellefsen

Ansvarlig for arrangementet Stavanger Triathlon: Bjarte Mork Eikås
Klubb-bekledning: Birger Susort
Løpeansvarlig: Thomas Oftedal