For å kunne stille til start i konkurranser på Norges Triatlonforbunds terminliste må man ha løst lisens. Utøver er selv ansvarlig for å ha gyldig lisens til start. For sesongen 2016 er det innført noen endringer som det er viktig at alle utøvere får med seg.
Nytt av året:
– Helårslisens for ungdom og junior blir gratis.
– Utvidet helårslisens for ungdom og junior senkes fra 275/375 kr til 175 kr.
– Det innføres differensiert engangslisens for voksne.

I 2016 er det klubbens oppgave å bekrefte til NTF at den som løser helårslisens er medlem i klubben det løses lisens i. Lisensen blir derfor ikke aktivert av klubben før kontingent er betalt og klubben har bekreftet medlemskapet.

Her finner du full oversikt over priser og regler for lisensen 2016.

PS: Informasjon om 2016 kontingentinnbetaling for STriK medlemmer kommer ganske snart.