Ingenting fra 28. november 2023 til 3. desember 2023.