Ingenting fra 28. november 2023 til 12. desember 2023.