Årsmøte i Stavanger Triathlonklubb ble avholdt 2.juni 2021. På grunn av covid restriksjoner ble møtet avholdt digitalt på Teams.

Det ble avholdt valg og det nye styret i klubben for perioden 2021-2022 er:

 • Styreleder: Bjarte Eikås
 • Nestleder: Janne Bjørnsen
 • Kasserer: Jan Sæby

 

Styremedlemmer:

 • Birger Susort
 • Beate Brekne
 • Alf-Erik Malm

 

Varamedlem til styret:

 • Jan Terje Omdal
 • Kjetil Pedersen
 • Lise Leivestad

 

Revisorer:

 • Arne Hetlelid
 • Lars Falnes

 

Klubbens representant til Svømmealliansen:

 • Per Ramsø

 

Protokoll fra årsmøtet oversendes medlemmer på forespørsel, kontakt styreleder.

Styreleder Bjarte Eikås

Nestleder: Janne Bjørnsen