Det innkalles til årsmøte i Stavanger Triathlon Klubb onsdag 02.06.2021 kl.1800.

På grunn av gjeldende Covid-19 forskrifter vil møtet avholdes digitalt på Teams. Skulle det likevel åpnes opp for fysisk møte vil dette bli informert om når fullstendig saksliste sendes ut.

Ønsker du å melde inn saker til årsmøtet må disse sendes senest to uker før møtet på epost til post@strik.no

Fullstendig saksliste og link til Teamsmøtet vil sendes ut senest en uke før møtet.

Kun betalende medlemmer har stemmerett.

Med hilsen

Alf Erik Malm
Leder

Stavanger Triathlon Klubb